Wat is een “Mutua Colaboradora”?


gezondheidsverzekering

Bij de aanmelding als zelfstandige dien je een keuze te maken uit een “mutua colaboradora“, een soort “bedrijfsvereniging”. Hiervoor worden verschillende opties geboden. Indien men in loondienst is aangenomen zal het bedrijf één “bedrijfsvereniging” hebben die voor alle medewerkers gelijk is en heeft men dus geen keuze.

“Mutua colaboradoras” zijn particuliere bedrijfsverenigingen die zijn opgericht met toestemming van het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid en die samen werken met de sociale zekerheid (Seguridad Social). Zij werken  zonder winstoogmerk en zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Hun doel is de ontwikkeling van de volgende activiteiten:

  • Het beheer van uitkeringen en gezondheidszorg, inclusief rehabilitatie, de bescherming tegen onvoorziene arbeidsongevallen en beroepsziekten, evenals activiteiten ter preventie van diezelfde onvoorziene omstandigheden.
  • Het beheer van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
  • Het beheer van de uitkeringen tijdens de zwangerschap.
  • Het beheer van uitkeringen bij beëindiging van de activiteiten van een zelfstandige.
  • Het beheer van de uitkering voor de verzorging van minderjarigen die zijn lijden aan kanker of een andere ernstige ziekte.
  • Andere activiteiten van de sociale zekerheid die wettelijk noodzakelijk zijn bij de wet.
  • Ze maken deel uit van de publieke sector met een administratief karakter en is in overeenstemming met het publieke karakter van hun functie en de economische middelen die zij beheert, zonder afbreuk te doen aan het besloten karakter van de entiteit.

Een overzicht  van alle mutuas colaboradoras vindt men hier.

Reacties zijn gesloten.