Pensioen opbouw zelfstandigen


zaken doen
De pensioenvoorwaarden voor zelfstandigen worden in het nieuwe systeem berekend op basis van dezelfde algemene regels die van invloed zijn alle werknemers:

Autonome pensioengerechtigde leeftijd: 65 jaar en zes maanden, geleidelijk worden verhoogd tot 67 jaar, tot 2027.

  • Vrijwillige vervroegde uittreding wordt toegestaan voor zelfstandigen vanaf 63 jaar en met ten minste 35 jaar betaalde premie.
  • Minimumbijdrageperiode: 15 jaar, waarvan er minimaal 2 jaar moeten zijn volbracht in de laatste 15 jaar.
  • Bedrag: is afhankelijk van de hoogte van de bijdrage en het aantal jaren dat is bijgedragen.

Elke zelfstandige die wil inschatten hoeveel zijn ouderdomspensioen zal zijn, moet zijn inschatting baseren op de criteria die zijn goedgekeurd in de pensioenhervorming. En het zijn geen eenvoudige berekeningen om te doen, omdat ze afhankelijk zijn van de jaren, het salaris dat op elk moment is gemaakt en van verschillende andere factoren. Het is aan te raden om hiervoor naar een kantoor van de Seguridad Social te gaan waar ze een schatting kunnen maken.

Op dit moment is de pensioenleeftijd 65 jaar en zes maanden en zal stijgen tot 67 jaar in 2027. Dit zal geleidelijk plaatsvinden met één maand per jaar tot 2018 en twee maanden per jaar vanaf 2018.

 

Minimale bijdrage en periode van de berekening


De periode die gebruikt wordt voor de berekening van het pensioen wordt geleidelijk verlengd. Dit betekent dat in 2018 de premiegrondslag van de laatste 21 jaar in aanmerking wordt genomen om het pensioen van de zelfstandige te verkrijgen. Dit wordt echter met één jaar per jaar verhoogd tot 25 jaar in 2022.

 

Berekening pensioen
Op de internetpagina van de Seguridad Social kunt u een berekening maken van u toekomstig pensioen via deze link.

AOW Opbouw in NL


Houdt u er rekening mee dat, zodra u uitgeschreven staat in Nederland geen AOW meer opbouwt en dat u daarmee gekort wordt op de toekomstige AOW uitkering. Wilt u contact hierover opnemen met de SVB gebruik dan dit Whatsappnummer + 31 6 10646363

Reacties zijn gesloten.