Maandelijkse bijdrage zelfstandigen


zaken doen
De zelfstandigen moeten een maandelijkse bijdrage betalen vanaf de eerste dag dat ze met hun activiteit beginnen. Deze bijdrage wordt elke maand aan het einde van de maand automatisch van een Spaanse bankrekening afgeschreven door de Sociale Zekerheid. Voor de eerste 2 jaar ontvangt een startend ondernemer een korting op de maandelijkse bijdrage.

Premiegrondslagen in 2020


De bijdrage voor zelfstandigen is een percentage dat wordt berekend op basis van het “theoretische salaris” dat u als zelfstandige inschat. De premiegrondslagen hebben een minimum en een maximum die elk jaar door de regering worden vastgesteld. Het bedrag bepaalt ook de voordelen die een zelfstandige kan ontvangen in situaties van werkloosheid, ziekteverlof, ziekteverlof en met name in het geval van pensionering.

Nu is het premiepercentage van 30,3% verdeeld in de volgende verschillende percentages:

28,3% – Basis (% van de premiegrondslag)
1,1% – Professionele onvoorziene uitgaven
0,8% – Toelage voor stopzetting van activiteit
0,1% – Training en preventie

Vanaf 01/01/2020: is de RETA minimum premie → minimum premie grondslag € 944,40 / maand → minimum betaling € 286,15 / maand.

Vanaf 01/01/2020: is de RETA maximum premie → maximum premie grondslag € 4.070,10 / maand → maximum premie € 1.221,03 / maand.

Quotum voor zelfstandigen van een BV en zelfstandigen met meer dan 10 werknemers in het voorgaande jaar, vanaf 01/01/2020: minimum premie voor zelfstandige ondernemers → minimumpremie grondslag € 1.214,08 / maand → minimumpremie € 367,84 / maand.

Premiegrondslag ook afhankelijk van leeftijd en CNAE groepMinimum in euro´s per maand


€944,40

Maximum in euro´s per maand


€4.070,10


Premie grondslag voor personen t/m 47 jaar
Dezelfde keuze kan worden gemaakt door die zelfstandigen die op die datum 47 jaar oud zijn en waarvan het premie-inkomen in december 2018 gelijk was aan of hoger dan 2.052,00 euro per maand, of dat ze zich na die datum inschrijven in dit speciale regime.

Anders bedraagt ​​het maximale premie-inkomen 2.077,80 euro per maand.

Zelfstandigen die vanaf 1 januari 2019 47 jaar oud zijn, mogen bij een premie-inkomen van minder dan 2.052,00 euro per maand niet kiezen voor een premiegrondslag van meer dan 2.077,80 euro per maand, tenzij ze hun optie in dit verband vóór 30 juni 2019 hebben gekozen, en effect heeft vanaf 1 juli van hetzelfde jaar, of in het geval van de langstlevende echtgenoot van de ondernemer die als gevolg van zijn overlijden de leiding heeft moeten nemen en zich registreer in dit speciale regime met 47 jaar oud, in welk geval een dergelijke beperking niet bestaat.

Premiegrondslag voor personen van 48 jaar of ouderDe premiegrondslag ligt tussen €1.018,50 en €2.077,80 euro per maand, behalve in het geval dat de langstlevende echtgenoot van de eigenaar van een bedrijf, die als gevolg van zijn overlijden de leiding heeft moeten nemen en zich daardoor heeft moet registreren met 45 jaar of ouder, in welk geval de keuze van de premiegrondslag zal liggen tussen €944,40 en €2077,80 euro per maand.

De premiegrondslagen van zelfstandigen die, vóór de leeftijd van 50 jaar, gedurende vijf of meer jaren zouden hebben bijgedragen aan een van de regimes van het sociale zekerheidstelsel, zullen de volgende premiegrondslagen hebben:

– a) Indien het laatste geaccrediteerde premie-inkomen gelijk was aan of lager is dan 2.052,00 euro per maand, moet het worden genoteerd op basis van tussen 944.40 euro per maand en 2.077.80 euro per maand.
– b) Als het laatste geaccrediteerde premie-inkomen hoger was dan 2.052,00 euro per maand, zal de premiegrondslag liggen tussen 944,40 euro per maand en het bedrag daarvan wordt verhoogd met 7,00 procent, met als maximum van het maximale premie-inkomen.
Zelfstandigen die op straat- of aan huis verkopen (2)
(CNAE 4781 Detailhandel in voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten in kraampjes en markten; 4782 Detailhandel in textielproducten, kleding en schoeisel in kraampjes en markten; 4789 Detailhandel in andere producten in kraampjes en markten en 4799 Andere detailhandel niet uitgevoerd in inrichtingen, kraampjes of markten)
1) Werknemersleden van geassocieerde werkcoöperaties:
a) Markten minder dan 8 uur per dag: optie voor een minimum premium grondslag van zelfstandigen (€944,40 / maand) of €519,30 / maand.
b) Markten meer dan acht uur per dag en werknemers die geen rechtstreeks inkomen van de kopers ontvangen: optie tussen €869,40 / maand of minimum basis voor zelfstandigen (€944,40 / maand) of €519,30 / maand voor CNAE-activiteit 4799.

Vast gereduceerd tarief voor starters


Er zijn vier verschillende periodes zodat je als freelancer kunt genieten van het gereduceerde tarief.

 • Tijdens de eerste 12 maanden bedraagt de maandpremie €60, wat een vermindering betekent van 80% op de initiële basis van €286,15.
 • Van 13 tot 18 maanden hebben zelfstandigen een quotum van €141,65, wat een vermindering van 50% betekent op het quotum van
  basis.
 • Tijdens de maanden 19 tot en met 24 wordt het quotum van €198,31 vastgesteld, wat een verlaging van 30% op het basisquotum betekent.

Als je jonger bent dan 18 jaar, kun je profiteren van een extra bonus. Gedurende de maanden 25 tot 36 heb je een quotum van €198,31, wat neerkomt op een extra korting van 30%.

Specifieke voorwaarden gereduceerd tarief


Er zijn een aantal bijzondere gevallen waarin de zelfstandige bepaalde kortingen kan genieten bij de betaling van sociale bijdragen. De voorwaarden zijn als volgt:

Moederschap
De werkende moeder heeft toegang tot het vaste moederschapspercentage zonder twee jaar te moeten wachten om toegang te krijgen tot het vaste moedertarief, voor hetzelfde bedrag en dezelfde voorwaarden als een andere zelfstandige.

Pluriactiviteit
Als u als zelfstandige werkt en ook wat werk voor anderen doet, wordt u geacht in een situatie van meerdere activiteiten te verkeren. Als zelfstandige kunt u profiteren van het vaste tarief voor meerdere activiteiten als u aan deze vereisten voldoet:

 • U was eerder geregistreerd als werknemer.
 • U schrijf zich voor het eerst in bij RETA.
 • U hebt je in een situatie van meerdere activiteiten geplaatst als gevolg van registratie in de RETA.
 • U beheert geen bedrijf (Sl). De zelfstandige van bedrijven betalen een hoger bedrag voor hun quotum, aangezien hun bijdrage wordt beheerst door bijdragegroep 1 van de algemene regeling. Bovendien komen ze niet in aanmerking voor het vaste tarief.

In dit geval moet u kiezen tussen de korting voor maanlicht of het vaste tarief voor zelfstandigen 2020, omdat ze niet compatibel kunnen worden gemaakt. U moet kiezen tussen de twee die voor u het voordeligst zijn.

De vergoeding die je als zelfstandige multi-employee betaalt, is anders als je fulltime of parttime werkt.

Als je een fulltime werknemer bent:

 • Tijdens de eerste 18 maanden van de premie hebt u een verlaagd tarief van 50% van het initiële premie-inkomen.
 • Tijdens de maanden 19 t / m 36 heeft u korting op het starttarief van 75%.

Als je een parttime werknemer bent:

 • Tijdens de eerste 18 maanden kunt u 75% korting krijgen op het premie-inkomen.
 • Tijdens de maanden 19 tot en met 36 wordt de verlaging van het quotum vastgesteld op 85%.

Zelfstandige medewerkers
Zelfstandige medewerkers zijn degenen die in hetzelfde huis wonen als het familielid dat hen heeft aangenomen, als echtgenoot en
vrouw, wat het meest typische geval is. Hoewel ze niet kunnen genieten van het freelance forfait, kunnen ze profiteren van de volgende bonussen:

 • Tijdens de eerste 18 maanden kunnen ze 50% korting krijgen op het zelfstandige quotum.
 • Gedurende de maanden 19 t / m 24 kunt u profiteren van een korting van 25%.

Gemeenten met minder dan 5.000 inwoners

Bent u zelfstandige en woont u in een gemeente met minder dan 5.000 inwoners, dan kunt u genieten van kortingen, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent geregistreerd in een gemeente van minder dan 5.000 inwoners, zoals we hebben beschreven (“padron”).
 • Ingeschreven bij de Belastingdienst in de gemeente waar u woont
 • Ontwikkelt uw activiteit in de regio die voorkomt in het register van de Belastingdienst.
 • Hebt u zich na 1 augustus 2018 formeel geregistreerd als freelancer.

Reacties zijn gesloten.