Belastinginhouding zelfstandigen


zaken doen
Indien u zelfstandige bent en facturen uitschrijft aan bedrijven of andere zelfstandigen ben u verplicht een percentage van uw inkomstenbelasting in mindering te brengen op de factuur. Men zou kunnen zeggen dat de inhoudingen van deze inkomstenbelasting (IRPF) een soort van voorschot is op de belastingaangifte die de zelfstandige dient in te dienen. Deze inhoudingen dienen uw clienten elk kwartaal aan de staat te betalen middels het 111-formulier.

Als aan het einde van het fiscale jaar blijkt dat deze inhoudingen te hoog zijn, zal het verschil worden aan u uit worden gekeerd. Als echter blijkt dat deze inhoudingen te laag waren dan dient u het verschil te betalen aan de belastingdienst.

 

Hoe beïnvloedt de inkomstenbelasting de zelfstandigen?


Voor zelfstandigen die verplicht zijn om de IRPF-belasting na te leven, wordt dit berekend op basis van het tijdstip waarop de zelfstandige is geregistreerd in het Bijzonder regime van Zelfstandige Werknemers (RETA). Over het algemeen is de inhouding op facturen 15% .

Echter, in het geval van nieuwe freelancers in professionele activiteiten, in het jaar waarin ze zich registreren en in de daaropvolgende twee jaar hoeven ze slechts 7% in te houden. De vereiste om deze korting te verkrijgen is dat men niet geregistreerd is in een economische activiteit in de voorgaande twaalf maanden.

Voorbeeld van een zelfstandige die net is aangevangen en die een factuur uitschrijft aan een Spaans bedrijf:


De waarde van de service die u heeft verleend bedraagt €100. De IRPF-vergoeding die u moet toepassen, is 7%. :

Belastbare basis: € 100
IRPF (-7%): € 7
BTW (+ 21%): € 21
Totaal: 100+ 21 – 7 = € 114

Reacties zijn gesloten.