Aftrekposten


Als zelfstandige kunt u uitgaven die verband houden met uw beroepsactiviteit aftrekken. Dit zal uiteindelijk helpen om minder belastingen aan de Schatkist te betal

De vereisten zijn:

 • uitgaven die in verband staan met de economische activiteit die u als zelfstandige uitoefent.
 • die op gepaste wijze kunnen worden gerechtvaardigd door hun bijbehorende facturen, ontvangstbewijzen of tickets.
 • die in uw boekhouding zijn geregistreerd in de uitgaven- en investeringskosten.

 

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Exploitatiekosten.
 • Lonen en salarissen.
 • Sociale zekerheid voor het bedrijf.
 • Huurovereenkomsten en kosten.
 • Reparaties.
 • Belastingaftrekbare belastingen.
 • Financiële kosten.
 • Afschrijvingen.

Voedsel en overnachtingen zijn aftrekbaar in de IRPF.
Wanneer een zelfstandig ondernemer een klant ging bezoeken en hij lunchte of dineerde in een restaurant, stond de wet het hem niet toe die kosten af te trekken. Nu echter zijn deze maaltijden aftrekbaar. Dit is niet het geval wanneer de zelfstandig ondernemer met de klant eet, omdat dit klantenservice zou zijn, maar alleen voor personen die alleen eten en die thuis werken.

Voorwaarden:

 • Het restaurant of hotel moet zich buiten de fiscale woonplaats van de thuiswerkende werkgever bevinden
 • De rekening moet elektronisch betaald worden
 • Men moet om een officiële factuur vragen
 • Eten: nationaal maximum €26,67 per dag / internationaal maximum €48,08 per dag
 • Overnachtingen: nationaal maximum €53,34 per dag / internationaal maximum €91,35 per dag

 

Aftrek van 30% van de kosten zoals licht, water en internet, als je vanuit huis werkt. In dit geval kunt u de kosten met betrekking tot de activiteit aftrekken, mits u het belastingkantoor op de hoogte heeft gebracht dat uw woonplaats aan model 036 is gekoppeld. Je kunt natuurlijk niet alles aftrekken van de getroffen uitgaven, maar slechts de 30% van het totale oppervlak dat aan de activiteit is toegewezen, dus de bestaande verhouding tussen de vierkante meters van het huis bestemd voor de activiteit met betrekking tot de totale oppervlakte.

 

Sommige niet-aftrekbare kosten:

 • Sancties of administratieve en fiscale boetes die vallen onder de verantwoordelijkheid van de zelfstandige.
 • Servicekosten gemaakt in belastingparadijzen.
 • Donaties.
 • Verliezen waarvan de oorsprong ligt in het spel.

 

Neem contact met ons op als u wilt dat wij alle papieren voor u regelen om zelfstandig ondernemer te worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.