Aftrekposten


Als zelfstandige kunt u uitgaven die verband houden met uw beroepsactiviteit aftrekken. Dit zal uiteindelijk helpen om minder belastingen aan de Schatkist te betal

De vereisten zijn:

 • uitgaven die in verband staan met de economische activiteit die u als zelfstandige uitoefent.
 • die op gepaste wijze kunnen worden gerechtvaardigd door hun bijbehorende facturen, ontvangstbewijzen of tickets.
 • die in uw boekhouding zijn geregistreerd in de uitgaven- en investeringskosten.

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Exploitatiekosten.
 • Lonen en salarissen.
 • Sociale zekerheid voor het bedrijf.
 • Huurovereenkomsten en kosten.
 • Reparaties.
 • Belastingaftrekbare belastingen.
 • Financiële kosten.
 • Afschrijvingen.

Kantoorbenodigheden


Alle kantoorbenodigdheden zijn aftrekbaar voor btw-doeleinden. Dit omvat computerapparatuur (printers, computers, harde schijven, randapparatuur …), kantoormeubilair (kasten, planken, enz.) Of mobiele telefoons.

Administratie/boekhoudkosten


Als u een fiscalist/boekhouder of adviseur heeft om u te helpen bij de boekhouding of u betaalt een provider rechtstreeks om factureringssoftware te hebben, dan kunt u uw rekeningen ook aftrekken als kosten die verband houden met uw activiteit.

De bedrijfsauto


Om 100% van de btw af te trekken die is betaald bij de aankoop van een voertuig en de kosten ervan, moet er een economische activiteit zijn. Dat wil zeggen dat het uitsluitend mag worden gebruikt bij de uitoefening van de activiteit. Deze omvatten onder meer:

 • Gemengde voertuigen voor goederenvervoer.
 • Voertuigen die worden gebruikt bij het verlenen van passagiersvervoersdiensten, zoals taxichauffeurs.
 • Voertuigen die worden gebruikt bij het verlenen van educatieve diensten, zoals rijscholen.
 • Deze worden door hun fabrikanten gebruikt om tests, proeven of demonstraties uit te voeren.
 • Die gebruikt in professionele reizen door vertegenwoordigers of handelsagenten.

In de rest van de gevallen wordt aangenomen dat het voertuig niet uitsluitend voor de activiteit zal worden gebruikt, en daarom kan de zelfstandige slechts 50% van de voorbelasting van het voertuig aftrekken.

Deelname congressen en trainingen


Tickets voor beurzen, conferenties en andere evenementen die interessant kunnen zijn voor uw bedrijf, kunnen ook worden opgenomen als gerechtvaardigde kosten en daarom btw aftrekbaar als u de bijbehorende factuur hebt.

Alle cursussen of masters die u volgt om competenter te zijn in uw werk, zijn ook aftrekbaar in de btw van de zelfstandigen.

Kosten aftrekbaar voor de IRPF


De bedrijfsauto en de IRPF


In tegenstelling tot de btw laat de aftrekbaarheid van de personenbelasting van voertuigen geen partijdigheid toe bij het gebruik ervan. Met andere woorden, de zelfstandige heeft het recht om 100% van de kosten die het voertuig veroorzaakt of 0% af te trekken, zelfs als het voertuig gedeeltelijk wordt gebruikt. In die zin kan de zelfstandige de uitgaven van de auto alleen in dezelfde gevallen als btw aftrekken.

Etentjes en hotelovernachtingen


Voedsel en overnachtingen zijn aftrekbaar in de IRPF.
Wanneer een zelfstandig ondernemer een klant ging bezoeken en hij lunchte of dineerde in een restaurant, stond de wet het hem niet toe die kosten af te trekken. Nu echter zijn deze maaltijden aftrekbaar. Dit is niet het geval wanneer de zelfstandig ondernemer met de klant eet, omdat dit klantenservice zou zijn, maar alleen voor personen die alleen eten en die thuis werken.

Voorwaarden:

 • Het restaurant of hotel moet zich buiten de fiscale woonplaats van de thuiswerkende werkgever bevinden
 • De rekening moet elektronisch betaald worden
 • Men moet om een officiële factuur vragen
 • Eten: nationaal maximum €26,67 per dag / internationaal maximum €48,08 per dag
 • Overnachtingen: nationaal maximum €53,34 per dag / internationaal maximum €91,35 per dag

Kosten Seguridad Social


Zelfstandigen kunnen 100% van de verplichte sociale bijdragen aftrekken. Dit omvat zowel uw kosten als zelfstandige als de kosten als zelfstandige van uw werknemers, als u die heeft. Als u een privé-mutualiteit heeft, kunt u deze ook aftrekken.

Elektriciteit, water en internet

Aftrek van 30% van de kosten zoals elektriciteit, water en internet, als u vanuit huis werkt. In dit geval kunt u de kosten met betrekking tot de activiteit aftrekken, mits u het belastingkantoor op de hoogte heeft gebracht dat uw woonplaats aan model 036 is gekoppeld. U kunt natuurlijk niet alles aftrekken van de getroffen uitgaven, maar slechts de 30% van het totale oppervlak dat aan de activiteit is toegewezen, dus de bestaande verhouding tussen de vierkante meters van het huis bestemd voor de activiteit met betrekking tot de totale oppervlakte.


Sommige niet-aftrekbare kosten:


 • Sancties of administratieve en fiscale boetes die vallen onder de verantwoordelijkheid van de zelfstandige.
 • Servicekosten gemaakt in belastingparadijzen.
 • Donaties.
 • Verliezen waarvan de oorsprong ligt in het spel.

Neem contact met ons op als u wilt dat wij alle papieren voor u regelen om zelfstandig ondernemer te worden.

Reacties zijn gesloten.