Zelfstandig Ondernemer (Autónomo)


zaken doen
De zelfstandige is een werrknemer die buiten de reikwijdte valt van het beheer en de organisatie van een andere persoon, die op lucratieve basis een economische of professionele activiteit ontplooit, al dan niet met indienstneming van werknemers in loondienst. Als zodanig heeft het rechten en plichten die worden geregeld door Wet 20/2007, van 11 juli, van het Statuut van het autonome werk.

Hoe kan ik me aanmelden als zelfstandige?


Om u als zelfstandige aan te melden, moet u een reeks administratieve procedures uitvoeren bij de Agencia Tributaria (belastingdienst) en de Tesorería General de la Seguridad Social (sociale zekerheid). Sinds 1 oktober 2018 dient de aanmelding als zelfstandige bij de Sociale Zekerheid verplicht te doen met de digitale handtekening. Deze dient u eerst aan te vragen bij Real Case de la Moneda.

Aanmelden Belastingdienst


De eerste stap die u moet nemen, is u aanmelden bij de Belastingdienst voordat u met uw activiteit begint. Om dit te doen, dient u een formulier in te vullen en in te dienen bij de belastingdienst. Dit kan via model 036 (gewoon regime) of 037 (vereenvoudigd regime), waarin u uw persoonlijke gegevens, de activiteit (IAE) die u gaat uitoefenen en de locatie van uw bedrijf aangeeft. Zodra deze gegevens wijzigen dient u een nieuwe verklaring in te dienen.

Het model 037 kan door bijna alle zelfstandigen worden gebruikt (behalve degenen die speciale btw-regimes hebben of moeten worden opgenomen in het register van intracommunautaire transacties). Alle natuurlijke personen met een NIF en waar de belasting-adres overeenkomt met dat van administratief beheer dit kunnen presenteren, zolang ze niet zijn opgenomen in de speciale btw-regimes (met uitzondering van de vereenvoudigde landbouw-, veeteelt- en equivalentietoeslag) of niet zijn opgenomen in de maandelijkse aangifte (REDEME), of in het register van intracommunautaire exploitanten, of van grote bedrijven.

Op het moment van de aangifte van de activiteit zult u een rubriek moeten selecteren uit de Impuesto de Actividades Económicas (IAE), geregeld in koninklijk wetgevingsdecreet 1175/1990, dat een uitgebreide lijst van zakelijke en professionele activiteiten bevat. Normaal gesproken bent u vrijgesteld van de IAE-betaling, omdat u alleen hoeft te betalen als u meer dan één miljoen euro per jaar factureert. Als u niet bent vrijgesteld, moet u het model 840/848 presenteren.

Registratie in sociale zekerheid


Indien u nog geen sociaal zekerheidsnummer heeft dient u deze eerst aan te vragen via het formulier TA1. Als u dit gedaan heeft kunt u verder gaan met de aanmelding als zelfstandige. Daarvoor dient u
binnen 30 dagen nadat u zich bij de belastingdienst heeft aanmeldt, zich registreren bij het Bijzonder regime voor zelfstandigen (RETA) van de sociale zekerheid.

Om dit te doen, moet u het model TA0521 presenteren samen met een fotokopie van de DNI of een equivalent daarvan en een fotokopie van de registratie bij de belastingdienst. In het geval van een gemeenschap van goederen moet u een kopie van het contract tussen de gemeenschapspartners verstrekken en als u zich registreert als lid van een bedrijf, origineel en kopie van het opnamedocument in het bedrijf.

In het TA0521 formulier definieert u uw premiegrondslag en de dekking waarvoor u handelt. Rekening houdend met de nieuwe regulering van de werkloosheid van zelfstandigen, zou u geïnteresseerd kunnen zijn in een “verzekering” voor onvoorziene uitgaven in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten en werkloosheid. De kosten hiervoor zijn 2,2% over de premiegrondslag. Bij sommige activiteiten met een hoger risico, zoals in een groot deel van de bouwsector, is het verplicht om deze verzekering te nemen. Tevens dient u hier weer de activiteit (CNAE), die u uitoefent aan te geven. Dit is echter een ander activiteitennummer dan de activiteitenlijst van de belastingdienst.

Registratie voor arbeidsorganisaties
De opening, installatie, overdracht en uitbreiding van werkcentra brengt de verplichting met zich mee om dit aan de bevoegde arbeidsautoriteit, normaliter de werkafdeling van het ministerie van Werkgelegenheid, Ondernemen en Handel, te communiceren. Deze verplichting strekt zich uit tot de hervatting van de activiteit na wijzigingen, uitbreidingen of belangrijke transformaties.

Reacties zijn gesloten.