Wijzigingen voor zelfstandigen in 2018


zaken doen

De belangrijkste wijzigingen voor een zelfstandig ondernemer in 2018


SOCIALE LASTEN BIJDRAGE / MAANDELIJKSE BIJDRAGE
Nieuwe zelfstandigen betalen een korting * op de bijdrage aan de sociale zekerheid
• 1-12 maanden: 80% korting, wat de maandelijkse bijdrage verlaagt tot een betaling van €50 per maand
• 13-18 maanden: 50% korting, wat de maandelijkse bijdrage verlaagt tot een betaling van €137,97 per maand
• 19-24 maanden: 30% korting, wat de maandelijkse bijdrage verlaagt tot een betaling van €192,70
• > 24 maanden: een minimale bijdrage €275,02 uitgezonderd vrouwen jonger dan 35 jaar en mannen jonger dan 30 jaar. Deze personen ontvangen een korting van 30% voor nog eens 12 maanden.

*Deze regel geldt niet voor zelfstandigen die:

  • een BV starten en dus als zelfstandige voor de BV gaan werken
  • voor personen die in afgelopen twee jaar zelfstandige zijn geweest in Spanje
  • voor personen die in de afgelopen drie jaar eerder een subsidie in het geval van zelfstandige hebben ontvangen in Spanje.

 

De minimum basis bijdrage voor zelfstandigen is € 919,80 en het maximum €3.751. In afwachting van de definitieve goedkeuring van de wet van algemene begrotingen, is de schatting dat de bijdrage van zelfstandigen ongeveer 3-4% zal stijgen. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar effectief zijn, waardoor de jaarlijkse stijging 1,5-2% zal bedragen. Op deze manier zou de minimale premiegrondslag van de huidige € 919,80 naar € 938 en de maandelijkse bijdrage voor zelfstandigen van € 275 naar € 279 gaan.

De minimum basis bijdrage voor de zelfstandige die een SL (Spaanse BV) heeft, is op 1 januari 2018, van € 1.152,90 naar € 1.198,08 gegaan, een stijging van 4%. Volgens deze berekeningen zal de maandelijkse quote voor de corporate self-employer veranderen van bijna € 344 naar € 357, wat een stijging betekent van € 13 per maand.

Toename van het aantal wijzigingen in de premiegrondslag: u mag maximaal 4 veranderingen aanbrengen in het premie-inkomen per jaar, twee meer dan afgelopen jaar was toegestaan. Als u een verzoek indient in de periode van 1 januari tot 31 maart, wordt de wijziging van kracht op 1 april. Als u dit aanvraagt in de periode van 1 april tot 30 juni, wordt de wijziging van kracht op 1 juli, als u dit aanvraagt in de periode van 1 juli tot 30 september is de wijziging van kracht op 1 oktober en als u deze aanvraagt in de periode van 1 oktober tot 31 december, wordt de wijziging van kracht op 1 januari.
Dit is erg handig voor seizoensbedrijven of personen die in bepaalde tijden meer of minder ontvangen.

Registreer en “ontslag” als zelfstandig ondernemer. De zelfstandig ondernemer kan zich in het eerste jaar maximaal drie keer laten registreren en “ontslaan”, afhankelijk van zijn interesse.

Tijdens de zwangerschap heeft u 100% vrijstelling van de maandelijkse bijdrage.

  • Zwangerschapsverlof als zelfstandige: zelfstandige moeders en vaders die verlof opnemen zijn vrijgesteld van het betalen van de maandelijkse bijdrage tijdens deze periode. Deze bonus van 100% van de bijdrage is, zoals tot nu toe, niet onderworpen voor het aannemen van een vervangende werknemer. Een andere nieuwigheid die in 2018 voor die werknemers zou kunnen ingaan, maar de goedkeuring van de algemene begrotingen nodig heeft, is de verlenging van het zwangerschapsverlof tot vijf weken.
  • De bonus van 100% van de maandelijkse bijdrage is verlengd tot 12 jaar wanneer er minderjarigen (tot die leeftijd) aanwezig zijn. In gevallen van vaderschapsverlof, moederschapsverlof of adoptieverlof zijn zij vrijgesteld van het betalen van de vergoeding.
  • Zelfstandige moeders kunnen profiteren van een bonus in de bijdrage voor veelvoorkomende onvoorziene uitgaven na ontslag. Deze bonus bestaat uit een vast bedrag van € 50 per maand voor een jaar.

Familie: Zelfstandigen kunnen familieleden tot de tweede graad door bloedverwantschap of affiniteit in dienst nemen, met een bonus van 100% van de vergoeding voor een jaar.

Kwetsbare personen: de vergoedingen van mensen met een handicap, slachtoffers van gendergeweld of terroristisch geweld, hebben een vermindering van 80% op de maandelijkse bijdrage voor een jaar en 50% op de 48 maanden daaropvolgend.

Alleen de dagen van registratie in de RETA worden betaald. Een andere nieuwigheid in 2018 dat ook het resultaat van de nieuwe wet is, is de betaling voor echte dagen als zelfstandig ondernemer. Dit betekent dat de betaling van de maandelijkse bijdrage niet zal worden gedaan voor de hele kalendermaand maar proportioneel. Natuurlijk is deze optie beperkt tot de eerste drie wijzigingen die men maakt. Dit betekent dat als een zelfstandige ondernemer zich op 25 januari laat registreren, hij alleen de bijdrage voor de 6 dagen van de betreffende maand zal betalen.
Modulatie van toeslagen op vertraagde betalingen van de maandelijkse offerte. De nieuwe wet verlaagt in 2018 de extra toeslag van 20% tot 10% als je in de volgende kalendermaand betaalt.
Modules beperkt tot:

  • Omzetvolume € 150
  • Factuurvolume € 75,000

De teveel betaalde maandelijkse bijdrage wordt zonder verzoek geretourneerd. Restitutie voor teveel betaalde premie in het geval van verschillende activiteiten. De hervorming van de wet voor freelancers brengt een nieuwigheid voor die zelfstandigen die verschillende activiteiten / werk hebben.  Indien de maandelijkse verplichte bijdrage teveel blijkt te zijn, zal de sociale zekerheid het teveel retourneren zonder dat je dit hoeft aan te vragen. De zelfstandigen die verschillende activiteiten uitoefenen en een voltijds werknemerscontract hebben, krijgen gedurende 18 maanden een korting van 50% en na 18 maanden een korting van 25%.

De zelfstandige bijdrage. De bepaling van de hoogte van de maandelijkse afdracht is de verantwoordelijkheid van de algemene staatsbegroting (PGE) en is niet langer gerelateerd aan het minimum interprofessioneel loon (SMI).

Het combineren van pensioen en zelfstandige arbeid: In 2018 zal het verkrijgen van 100% van het ouderdomspensioen verenigbaar zijn met de uitoefening van de activiteit als zelfstandige ondernemer, op voorwaarde dat ten minste één werknemer wordt aangenomen.

Arbeidsongeval of een ongeval woon-werkverkeer werk: Wat gezondheid en rechten op het werk betreft, neemt de hervorming voor zelfstandigen een belangrijke nieuwigheid in 2018 op. Een ongeval tijdens het reizen naar het werk, dat wil zeggen een ongeval tijdens het woon-werkverkeer, wordt nu beschouwd als een arbeidsongeval. Dit betekent dat degenen die verzekerd zijn tegen beroepsongevallen, recht hebben op een uitkering als arbeidsongeval.

Automatische incasso verplicht voor betaling van de maandelijkse bijdrage. Dit is wat het Algemeen Reglement voor de Incasso van Sociale Zekerheid eist. Op deze manier moeten zelfstandigen, die hun bijdrage niet via automatische incasso betalen, vóór 14 januari 2018 het nummer van de bankrekening opgeven waarop zij deze automatisch kunnen incasseren.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.