BOE-S-2020-130 (7 mei 2020)


Hieronder een samenvatting van de “BOE” die op 9 mei door de Spaanse overheid gepubliceerd is naar aanleiding van de overgang van een groot gedeelte van Spanje naar Fase I. Deze samenvatting is opgemaakt door de Nederlandse Ambassade in Madrid.

Samenvatting BOE 9 mei


Nieuw BOE (Spaanse Staatscourant) gepubliceerd inzake maatregelen Fase 1

De noodtoestand is verlengd tot zeker 24 mei, 00:00 uur. Voor een aantal Spaanse provincies treedt daarnaast per 11 mei, 00:00 uur, fase 1 van het Spaanse de-escalatie proces in werking (zie link voor provincies: https://cincodias.elpais.com/…/econo…/1588968198_078718.html).

Onderstaand een overzicht van de voor u meest relevante maatregelen uit de meest recente BOE (zie link: https://www.boe.es/…/di…/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf).

Enkele details zijn nog niet bekend, zoals of het is toegestaan om met meer dan twee personen boodschappen te doen. Mocht u twijfels hebben bij bepaalde maatregelen in uw specifieke provincie, verzoeken wij u contact op te nemen met de lokale autoriteiten. De provincies hebben de bevoegdheid gekregen nadere details zelf verder uit te werken. Het is voor de ambassade uitermate moeilijk om u van advies te voorzien v.w.b. specifieke lokale omstandigheden of uitzonderingen. Wij kunnen geen aannames maken en adviezen uitbrengen, welke niet direct zijn af te leiden uit de BOE. Zodra nadere details bekend worden, delen wij die uiteraard met u via dit kanaal. In ieder geval vragen wij u onderstaande rustig te lezen en zo mogelijk de BOE nader te bekijken, mocht u de Spaanse taal beheersen.

Enkele details zijn nog niet bekend, zoals of het is toegestaan om met meer dan twee personen boodschappen te doen. Mocht u twijfels hebben bij bepaalde maatregelen in uw specifieke provincie, verzoeken wij u contact op te nemen met de lokale autoriteiten. De provincies hebben de bevoegdheid gekregen nadere details zelf verder uit te werken. Het is voor de ambassade uitermate moeilijk om u van advies te voorzien v.w.b. specifieke lokale omstandigheden of uitzonderingen. Wij kunnen geen aannames maken en adviezen uitbrengen, welke niet direct zijn af te leiden uit de BOE. Zodra nadere details bekend worden, delen wij die uiteraard met u via dit kanaal. In ieder geval vragen wij u onderstaande rustig te lezen en zo mogelijk de BOE nader te bekijken, mocht u de Spaanse taal beheersen.

De onderwerpen behandeld in de BOE m.b.t. de maatregelen en versoepelingen in Fase 1:

Bewegingsvrijheid en werken


 • De tijdsvakken voor (individueel) sporten en wandelingen blijven van kracht. Echter, provincies kunnen deze aanpassen. Boodschappen en terrasbezoek mag ook buiten het aangewezen tijdvak.
 • Er is niets bekend over eventuele wijzigingen van de geldende maatregelen met betrekking tot het doen van boodschappen (individueel);
 • Al eerder werd bekend dat het sinds 4 mei jl. is toegestaan om per auto te reizen met 2 personen per rij, allen met mondkapjes;
 • Bij hoge uitzondering mag men de provinciegrenzen overschrijden, o.a. in het geval van woon-werkverkeer, terugkeer naar de vaste verblijfsplaats, om gezondheidsredenen of zorg (van ouderen of hulpbehoevenden) of bij overmacht;
 • Iedereen die dat kan, blijft thuiswerken. In de sectoren waar dit niet mogelijk is, zijn in deze BOE specifieke aanwijzingen opgenomen om het werken zo veilig mogelijk te maken;
 • (Toeristische) activiteiten in de buitenlucht, zoals wandelingen in natuurparken, mits geopend, zijn weer toegestaan in groepsverband tot maximaal 10 personen. Hetzelfde geldt voor ontmoetingen thuis. Dringend advies is om zoveel mogelijk afstand te bewaren;
 • In de BOE (helemaal onderaan) is een lijst opgenomen met provincies, waarbinnen u vrij mag reizen naar een naburige gemeente voor sociale of economische doeleinden (dus ook voor boodschappen of het bezoek aan een kleine winkel);
 • Maximaal 15 personen mogen een begrafenis of crematie bijwonen in de buitenlucht, voor een ceremonie binnen ligt dit aantal op maximaal 10 personen, indien de veiligheid van personen niet in het geding komt.

Diensten


 • Instellingen die vallen binnen het sociale domein zullen weer openen, mits de veiligheid van werknemers en bezoekers kan worden gewaarborgd. Te denken valt (volgens de BOE) aan: specifieke therapie en revalidatiediensten, kinderopvang en dagopvang voor mensen met een handicap en/of andere gevallen die de aandacht van de autoriteiten behoeven. Scholen en universiteiten openen weer voor kinderen van ouders die door werk niet voor hun kinderen kunnen zorgen;
 • Autogarages, ITV-locaties en tuincentra mogen weer openen. Te bezoeken alleen op afspraak.

Winkels


 • Winkels tot 400 vierkante meter mogen hun deuren openen onder strikte veiligheidsvoorschriften. Maximaal 30% van de beschikbare capaciteit mag worden bezet door bezoekers, altijd met minimaal 2 meter afstand. Winkels zijn verplicht een tijdvak voor 65+ers te reserveren. Het is voor 65+ niet verplicht om van dit specifieke tijdvak gebruik te maken;
 • Markten openen weer: maximaal 25% van de kramen en met maximaal 30% bezoekerscapaciteit.

Onderwijs, Cultuur & Sport


 • Voor (professionele) sporters: zij mogen binnen de eigen provincie weer aan de slag, mits zij zijn aangesloten bij een Spaanse sportbond die hen de status van professioneel sporter heeft verleend. Daarnaast dienen zij worden begeleid door een coach. Als u twijfelt, neemt u svp contact op met de betreffende sportbond. Individueel en in teamverband mag er in de buitenlucht in de daarvoor bestemde facilitaire centra worden gesport. Jagen en sportvissen blijft vooralsnog niet toegestaan;
 • Ook niet professionele sportbeoefening is weer toegestaan, mits er geen fysiek contact is en gemeenschappelijke en sanitaire ruimten op clubs gesloten blijven;
 • Bibliotheken openen in deze fase onder strikte voorwaarden. Boeken mogen weer worden uitgeleend en er mag gelezen worden. Minimaal 2 meter afstand, uitgeleende boeken mogen na inlevering 2 weken niet worden uitgeleend;
 • Culturele ondernemingen, zoals bioscopen en theaters, mogen hun deuren weer openen. Kaarten moeten online worden gekocht. Maximaal 30% van de beschikbare capaciteit mag worden bezet, waarbij een minimale afstand van 1 meter tussen bezoekers moet worden toegepast;
 • Musea openen voor maximaal 30% van de bezoekerscapaciteit. Het museumbezoek is alleen individueel toegestaan of met gezinsleden/huisgenoten, met vaste looproutes. Ook deze kaarten moeten vooraf en online worden gekocht;
 • Religieuze centra openen weer. Diensten mogen worden bijgewoond door maximaal 30% van de bezoekerscapaciteit. Bezoekers zijn verplicht om een mondkapje te dragen.

Horeca


 • Terrassen openen, maximaal 50% van de beschikbare capaciteit mag worden bezet. De afstand tussen tafels dient minimaal 2 meter te zijn en groepen mogen niet groter dan 10 personen zijn. De binnenruimte blijft gesloten, eten afhalen blijft toegestaan. Er worden geen fysieke menu´s uitgedeeld, er staat geen olijfolie op tafel, tafelkleden moeten na ieder gezelschap worden vervangen. Voor een terrasbezoek bent u niet gehouden aan de tijdvakken voor wandelen en individueel sporten;
 • Hotels en andere accommodaties mogen alle beschikbare kamers verhuren. Dit betekent dat u hotels en andere toeristische plekken mag bezoeken, in de eigen provincie. Gemeenschappelijke ruimten mogen niet in gebruik worden genomen. Catering en andere dienstverlening door de accommodatie is mogelijk onder dezelfde voorwaarden die voor de horeca gelden en alleen voor eigen gasten. Zwembaden, sportfaciliteiten, spa´s etc. in hotels blijven gesloten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.