De overgangsfaseVanaf 4 mei bevinden alle regio´s van Spanje zich in de voorbereidingsfase oftewel fase 0. Dit houdt in dat er zeer beperkte bewegingsvrijheid is. Afhankelijk van de situatie van elke regio, zal het overgrote deel van de regio´s per 11 mei overgaan naar Fase 1. Hieronder staat verschillende vertaalde documentatie.

In welke fase is elke provincie in elk gebied van elke autonome gemeenschap? Zoek in welke fase uw provincie, gezondheidsgebied of regio, regio of eiland zich bevindt via deze link, type de plaatsnaam in de balk en zoek.

Laatste updates per fase (Moncloa)


Mobiliteit fase II


Het ministerie van gezondheid versoepelt de beperkingen die golden voor wandelingen en individuele sporten

Het ministerie van Volksgezondheid versoepelt de beperkingen die van kracht waren voor wandelingen en individuele sporten in de gebieden die zich in fase 2 van de de-escalatie naar de nieuwe normaliteit bevinden, zoals het geval is in Malaga.

Conform de Gezondheidsregeling, gepubliceerd in de Staatscourant (BOE), mogen kinderen die wonen in zones in fase 2 op elk moment hun huis verlaten zonder tijdslimiet of tijden, behalve in de strip gereserveerd voor groter.

Ook de tijdsleuven voor niet-professionele sportactiviteiten zijn in deze gemeenten, die zoveel keer per dag als gewenst beoefend kunnen worden, geëlimineerd. En de beperking van de straal van een kilometer in de wandelingen.

Zodat alle beperkingen praktisch worden opgeheven, omdat het de limiet van één kilometer van huis om te wandelen en de gemeente om sporten voor volwassenen te doen, opheft. Het schrapt ook de resterende regels voor wandelingen onder de 14 jaar: één wandeling per dag, één kilometer en één uur.

Daarom kan elke burger wandelen of sporten binnen hun de-escalatiegebied en kunnen zij zo vaak per dag met minderjarigen wandelen als zij geschikt achten, en zo lang als zij willen, met uitzondering van de strip die is gereserveerd voor meer dan 70 jaar en kwetsbare mensen, van 10 tot 12 en van 19 tot 20 uur.

Beide autorisaties worden toegevoegd aan de beschikking van 16 mei waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor de versoepeling van bepaalde nationale beperkingen die voortvloeien uit de alarmtoestand, in toepassing van fase 2 van het plan voor de overgang naar een nieuwe normaliteit.

Wat mag er in fase II?


De Staatscourant – #BOE heeft (alweer een nieuwe) order van het Ministerie van Volksgezondheid gepubliceerd op 17 mei die bepaalde nationale beperkingen versoepelt in toepassing van #Fase2De order bevat ook nieuwe noodmaatregelen voor territoriale eenheden in #Fase0 en #Fase1

▶️ Als een van de belangrijkste maatregelen die in dit besluit zijn vastgelegd, een reeks maatregelen om de bescherming van werknemers op hun werkplek te garanderen en om de concentratie van mensen op bepaalde tijden in het nieuwe scenario van fase 2 te beperken.

▶️ “in de sociale sfeer”, worden maatregelen die van invloed zijn op de circulatie, het bijwonen van begrafenissen en ceremonies, gebedshuizen flexibel gemaakt zolang de preventie- en hygiënemaatregelen die in deze volgorde zijn vastgesteld, worden gerespecteerd. Evenzo is de viering toegestaan bruiloften voor een beperkt aantal aanwezigen.

▶️ Op het gebied van detailhandel en dienstverlening kan de heropening van winkelcentra en parken voor het publiek plaatsvinden, met verbod van gemeenschappelijke ruimtes of recreatiegebieden en beperkte capaciteit (40%) van de commerciële vestigingen die in winkelcentra zijn gevestigd.

▶️ Het aantal kraampjes dat kan opereren in openluchtmarkten wordt ook verhoogd tot een derde van de gebruikelijke of geautoriseerde positie, en beperkt tegelijkertijd de toestroom van klanten, zodat er gezorgd kan worden voor het behoud van de sociale afstand van twee meter “.

▶️ Wat de horecasector betreft, “mogen deze ook de binnenruimte voor consumptie heropenen, met uitzondering van nachtclubs en uitgaansbars, en op voorwaarde dat ze niet meer dan veertig procent van hun capaciteit overschrijden en aan de maatregelen wordt voldaan in deze volgorde “.

▶️ De de autonome gemeenschappen kunnen een bezoek aan een familielid in beschutte wooncentra voor mensen met een handicap brengen, op voorwaarde dat er in deze centra geen bevestigde gevallen zijn van COVID-19 of dat een van de bewoners zich in de quarantaineperiode bevindt en dat de vastgestelde hygiëne- en preventiemaatregelen worden nageleefd.

▶️ Hotels en toeristische accommodatie kunnen heropenen “zolang een derde van de capaciteit niet wordt overschreden”, evenals “de heropening van gebouwen en instellingen bestemd voor culturele acts en shows. Als de act of show binnenshuis wordt gehouden, kan de toeschouwer een vooraf toegewezen stoel hebben en het mag niet meer bedragen dan een derde van de oorspronkelijke capaciteit, noch kan het meer dan vijftig mensen verzamelen.
Bij buitenactiviteiten moet het publiek blijven zitten, de nodige afstand houden en mag het niet meer dan een derde van de oorspronkelijke capaciteit of meer dan vierhonderd mensen verzamelen”

▶️ Anderzijds worden ook de voorwaarden besproken voor het openstellen van recreatie zwembaden voor het publiek, waarbij de nodige maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat zowel de voorzieningen als het water vrij zijn van pathogene micro-organismen en stoffen die de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden.

▶️ Bovendien kunnen degenen onder de 70 jaar in fase 2 op elk moment wandelen of sporten, behalve op de tijdstippen die voor ouderen zijn gereserveerd, dat wil zeggen op alle uren behalve tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 19:00 en 20:00 uur.

▶️ De groepen die actieve en activiteiten op het gebied van natuurtoerisme kunnen uitvoeren, uitgebreid tot twintig personen en worden congressen, vergaderingen, zakelijke bijeenkomsten en conferenties toegestaan ​​zonder het aantal van vijftig aanwezigen te overschrijden en zolang dit wordt gerespecteerd de vereiste fysieke afstand van twee meter.

▶️ Een andere wijziging is die betreffende jacht en visserij in fase 1, en bepaalde nationale beperkingen zijn versoepeld, vastgesteld na de melding van de alarmtoestand in toepassing van fase 1 van het plan om onder meer jacht en visserij mogelijk te maken voor sport en recreatie.

▶️ En als laatste dat bedrijfsruimten van 400 meter of meer geopend kunnen worden als ze beperkt blijven tot die ruimte. De noodzaak om een ​​afspraak in fase 0 aan te vragen, wordt ook geëlimineerd: “met betrekking tot detailhandelszaken en gebouwen en soortgelijke diensten, wordt als voorwaarde voor opening in fase 1 gehandhaafd dat ze een nuttige tentoonstellingsruimte hebben en verkoop gelijk aan of kleiner dan 400 vierkante meter, maar in het geval van een grotere oppervlakte de ruimte die heropend wordt voor het publiek kunnen beperken door zich aan deze drempel aan te passen.➡️ van kracht vanaf maandag 18 mei

Algemene Informatie verstrekt door de overheid (“Moncloa”)


De Spaanse overheid verstrekt veel informatie over de fases die we gaan volgen om het nieuw normaal te creëren. De verstrekte informatie hebben wij voor u vertaald. In de betreffende documenten staat altijd een link vermeld van de Spaanse versie die door de overheid is verstrekt. De onderstaande documenten zijn verspreid door de “Moncloa”. De laatste berichten worden hier gepubliceerd.

Het “Plan overgang” dat is gepubliceerd op 28 april 2020 met 25 pagina´s. Het document behandelt de doelstellingen en beginselen, strategische mogelijkheden, indicator-paneel, bestuur, herstel van activiteiten en de stappenmaatregelen. Een grote lap tekst maar interessant om te lezen, opdat men begrijpt waarom bepaalde beslissingen en stappen worden genomen.

Het document “Antwoorden op veelgestelde vragen over het Plan van overgang” gepubliceerd op 3 mei 2020, geeft nuttige informatie over wat wel en wat niet mag tijdens een bepaalde fase. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

Bijlagen


BIJLAGE I.- UITGEBREID INDICATORPANEEL: Epidemiologische informatie en sanitaire capaciteiten.

BIJLAGE II.- Richtlijnen voor het opheffen van de nationale gebiedsbeperkingen, die zijn vastgestel in de staat van alarm, volgens de fasen van overgang naar een nieuw normaal.

BIJLAGE III: RICHTLIJNSCHEMA Opmerking. – Dit schema is indicatief. De besluiten en specifieke data voor de effectieve opheffing van een beperking die tijdens de alarmtoestand is vastgesteld, zullen worden bepaald door middel van de overeenkomstige rechtsinstrumenten. Klik op de afbeelding hieronder voor een grote weergave.

Updates vanuit de overheid middels BOE´s


Gedurende de overgangsfase zullen er aanpassingen, maar ook verduidelijkingen komen vanuit de overheid. De overheid publiceert dit via de zogenoemde BOE´s (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO). De zaken die hierin gepubliceerd worden zijn leidend.

De BOE´s m.b.t. Covid-19 die het laatst zijn geactualiseerd, worden hier weergegeven (in het Nederlands) naar groep:

Samenvattingen van de laatst uitgegeven BOE´s


BOE-S-2020-133 (12 mei 2020): vermelding dat degene die Spanje binnenkomt, 2 weken in quarantaine dient te gaan. Alleen bezoek aan supermarkt, apotheek is toegestaan en een mondkapje dragen is verplicht. Deze regel geldt niet voor grensarbeiders, vervoerders en gezondheidswerkers. NL-vertaling hier.

BOE-S-2020-131 (10 mei 2020): aanpassing van het aantal personen naar aantal zitplaatsen per auto (alleen degene die op hetzelfde adres wonen hoeven geen mondkapje te dragen) vanaf Fase 0. Hervatting veerdiensten en luchtvaart tussen de Canarische eilanden. NL-vertaling hier.

BOE-S-2020-130 (7 mei 2020)
Een samenvatting van de “BOE” die op 9 mei door de Spaanse overheid gepubliceerd is naar aanleiding van de overgang van een groot gedeelte van Spanje naar Fase I. Deze samenvatting is opgemaakt door de Nederlandse Ambassade in Madrid.

Informatie autonome regio´s


De autonome regio´s bepalen welke gebieden naar een volgende fase gaan. Voor het Spaanse vaste land zullen de eerste gebieden naar Fase 1 gaan op 11 mei. In Andalusië bijvoorbeeld zal de Junta Andalucia dit bepalen. De gebieden zijn in dit geval sanitaire gebieden. In Andalusië zijn dit er 33, zie afbeelding hieronder.

Afbeelding Wikipedia

Overzicht laatste nieuws van de autonomo regio´s in het Nederlands


Het is ook belangrijk om het laatste nieuws in de gaten te houden die de autonomo regio publiceert m.b.t. de overgangsfases en subsidies.

Verlopen rijbewijzen en autokeuringen


Indien uw Spanje rijbewijs of tijdelijk rijbewijs verlopen is, mag u nog steeds autorijden. De DGT heeft aangegeven dat u tot 60 dagen na het afsluiten van de alarmtoestand de tijd heeft om dit alsnog te vernieuwen. U kunt dit terug vinden op de website van de DGT. Is u rijbewijs verlopen, maak dan een foto van het scherm waar de DGT dit meldt (zie link hiervoor). Er zijn agenten die toch bekeuringen hiervoor uitdelen, zodoende kunt u laten zien, dat u goed op de hoogte bent van de situatie.

Overige informatie


Als ondernemer zijnde is het ook verstandig de informatie voorziening m.b.t. de lokale regio en op gemeente niveau te volgen. Als voorbeeld: verscheidene gemeenten hebben toestemming gegeven om het terrasgebied te mogen uitbreiden indien dit mogelijk is.

TIP: Websites vertalen

  1. Ga op je computer naar Google Translate.
  2. Geef in het tekstvak de URL op die u vertaald wilt hebben. Bijvoorbeeld de BOE over verplaatsing: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=363&modo=1&nota=0&tab=2.
  3. Als u de taal wilt kiezen waarnaar u wilt vertalen, klik je rechtsboven op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
  4. Klik aan de rechterkant op de URL die wordt weergegeven. De URL wordt geopend op een nieuw tabblad en de website wordt vertaald. Translate geeft dan het volgende resultaat: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbiblioteca_juridica%2Fcodigos%2Fcodigo.php%3Fid%3D363%26modo%3D1%26nota%3D0%26tab%3D2

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.