Regels


Na een langdurige vergadering met zijn ministers heeft Premier Sanchez vanmiddag bekendgemaakt dat de noodtoestand vanaf vandaag van toepassing is en in principe geldig is voor de eerstkomende twee weken, met mogelijkheid van verlenging. Hij heeft ook bekend gemaakt welke pakket maatregelen nu voor heel Spanje wordt genomen.
Hierbij een snel overzicht van de voor u meest relevante maatregelen die gelden voor heel Spanje:

Gebruik van de openbare ruimte is alleen toegestaan als daarvoor een dwingende reden is. Genoemde redenen:
o Aankoop eerste levensbehoeften, bezoek bank, tanken;
o Naar artsen en ziekenhuizen gaan;
o Naar de werkplek gaan;
o Terugkeer naar gebruikelijke woonplek;
o Zorgverlening
o Overmacht

Dus mensen wordt met klem verzocht thuis te blijven, tenzij een van de bovenstaande uitzonderingen van toepassing is. En als mensen voor zo’n reden het huis verlaten is het in principe de bedoeling dat ze dat individueel doen. Tot plaatselijke of andere extra beperkingen kan besloten worden.

• Winkels zijn dicht, behalve die voor eerste levensbehoeften en medicijnen.
• Culturele instellingen, attractieparken en sportinstallaties zijn dicht,
• Bars, restaurants en terrassen zijn dicht.
• Beperkingen zijn gesteld aan religieuze activiteiten.
• Bevoorrading supermarkten, benzinestations en zorginstellingen wordt zeker gesteld.
• Dienstverlening openbaar vervoer wordt zeker gesteld, maar met harde regels dat de voertuigen slechts 30 pct. vol mogen zijn.
• Energievoorziening wordt zeker gesteld.

Daarnaast zijn er maatregelen genomen die ervoor zorgen dat alle ziekenhuiscapaciteit (ook de private) zo goed mogelijk kan worden in gezet. De sluiting van de scholen wordt voortgezet. En er is voorzien in de mogelijkheid tot in beslagname van middelen die nodig zijn voor crisisbeheersing. En er wordt het een en ander gezegd over straffen voor mensen die deze maatregelen niet respecteren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.