Checklist emigratie NL


woning

Officiële documenten


 • Paspoorten en/of rijbewijs laten verlengen (indien het op korte termijn verloopt). Om een nieuw paspoort aan te vragen dient u namelijk naar Madrid te gaan, naar de Nederlandse ambassade, zodra u uitgeschreven staat in NL.
 • Internationaal uittreksel geboorteregister van alle gezinsleden (dient u aan te vragen in uw geboorteplaats). Kinderen hebben deze nodig voor het verkrijgen van residentie.
 • Internationaal uittreksel van huwelijksakte.
 • Indien u een baan zoekt is het verstandig om uw diploma’s te laten waarmerken en vertalen.
 • Uitschrijvingsbewijs bevolkingsregister 5 dagen voordat u emigreert. Als u zich uitschrijft bij uw gemeente dan geeft de gemeente dat door aan de Belastingdienst.
 • Inenting van huisdieren en het bewijs hiervan. Kijk wat de regels zijn.
 • Vraag uw huisarts of behandelende specialist of het mogelijk medische dossiers mee te nemen.
 • DIGID code aanvragen mocht u deze nog niet hebben; hiermee kunt u makkelijk in het buitenland zaken aanvragen en/of doorgeven.

Opzeggingen


 • Opzeggen huur van huurwoning, terugvragen borg, afgeven huissleutels, verrekenen jaarlasten (bv. servicekosten, gas, water en elektra).
 • Verkoop van de eigen woning, tijdig makelaar inschakelen.
 • Nederlandse auto verkopen, tijdig inleveren kentekenbewijs, verzekering opzeggen en vrijwaringsbewijs aanvragen.
 • Als u besluit om uzelf uit te schrijven, dan hoef u ook geen zorgverzekering te betalen. Zorg op tijd voor informatie hoe u deze opzegt. U hebt soms een uitschrijf bewijs nodig, en die kan men pas krijgen vijf dagen vóór je officiële vertrek.
 • Als u zich uitschrijft uit de gemeente zal de gemeente dit doorgeven aan de belastingdienst. Op uw nieuwe adres in het buitenland (of tijdelijk postadres) ontvang u dan ongeveer 2 – 5 weken later een invulformulier. Dat moet u volledig invullen en opsturen naar de Belastingdienst. Zij bekijken dan of u een speciaal aangiftebiljet nodig hebt.
 • Opzeggen gas, elektriciteit, water, kabel TV, telefoon, GSM, Internet.
 • Opzeggen van onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel, schoorsteenveger, glazenwasser etc.)
 • Opzeggen kinderbijslag, bankrekeningen (neem een rekening courant of gebruik abonnement voor internet bankieren).
 • Uitschrijven kinderen school, verklaring van school over kinderen (soort school en resultaat), restitutie schoolgeld.
 • Annuleren of continueren verzekeringen.
 • Opzeggen / aanmeldingen / lidmaatschappen (ANWB, clubs, verenigingen, vakbond, kerkgenootschap, kranten, bladen etc.) / ook voor de kinderen.
 • Lidmaatschappen sportclubs, muziekles etc. opzeggen
 • Opzeggen spaaracties zoals winkelzegels, airmiles, spaarcoupons e.d.

 

Uitkeringen / Pensioen / Zorgverzekering


 • Als u op dit moment een ZW- of WW-uitkering krijgt, moet u ze informeren over uw emigratie en vragen om de benodigde formulieren.
 • Neem contact op met uw pensioenfonds (pensioen dat u hebt opgebouwd blijft staan, en wordt op uw pensioenleeftijd uitgekeerd waar u ook bent).
 • Als u pensioen of een WIA uitkering ontvang dient u het 121 formulier aan te vragen. Hiermee heeft u recht op het gebruik van het sociale zekerheidssttelsel in Spanje.
 • U kunt via de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige AOW/ANW-verzekering afsluiten. Bij verblijf in het het buitenland bouwt u geen AOW meer op en wordt u 2% per jaar gekort.
 • Vraag een bewijs van inkomen van uw pensioen/uitkering. Dit bewijs dient een naam en handtekening van een medewerker te bevatten en een stempel van de uitgevende instantie. Dit bewijs dient u vervolgens te legaliseren bij het Consulair Dienstencentrum (www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz).

  MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

  Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

  Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

  Email: info.consulair@minbuza.nl

  U kunt het Consulair Dienstencentrum verzoeken of zij het gelegaliseerde document willen doorsturen naar de rechtbank. In sommige gevallen doen zij dit. De kosten voor legalisatie bedragen ca. €10. Na legalisatie dient u apostille aan te vragen bij een rechtbank (overzicht rechtbanken). De kosten voor apostille bedragen ca. €20.
  Houd er rekening mee dat dit soms enkele weken kan duren. Na de apostille dient het document vertaald te worden indien het niet in het Spaans afgegeven was.
 • Neem contact op met de zorgverzekering of het College van Zorgverzekeraars om te vragen of u een E-111 formulier nodig hebt (dit is voor de eerste tijd in het nieuwe EU-land).
 • Als u op dit moment een uitkering krijgt via de Ziektewet- of Werkeloosheidsuitkering, dient u ze informeren over de emigratie en vragen om het benodigde E303-formulier (met dit formulier kunt u in het EU land, onder bepaalde voorwaarden, nog 3 maanden aanspraak maken op deze uitkering).

Doorgeven adreswijziging


 • Familie, vrienden, kennissen
 • Instellingen zoals de DUO. Hebt u een lopende studieschuld? Zorg ervoor dat DUO uw nieuwe adresgegevens heeft, of dat u uw zaken online kan regelen. De gemeente geeft het nieuwe adres automatisch door, maar beter is het om wel even zeker te zijn.
 • Abonnementen
 • Invullen verhuisbericht postkantoor i.v.m. automatische doorzending post naar nieuwe adres in uw nieuwe woonland (verschillende opties).

Pagina bekijken

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.