Checklist emigratie NL


woning

Officiële documenten


Bedrijfsadminstratie
 • Paspoorten en/of rijbewijs laten verlengen (indien het op korte termijn verloopt). Om een nieuw paspoort aan te vragen dient u namelijk naar Madrid te gaan, naar de Nederlandse ambassade, zodra u uitgeschreven staat in NL.
 • Internationaal uittreksel geboorteregister van alle gezinsleden (dient u aan te vragen in uw geboorteplaats). Kinderen hebben deze nodig voor het verkrijgen van residentie.
 • Internationaal uittreksel van huwelijksakte.
 • Indien u een baan zoekt is het verstandig om uw diploma’s te laten waarmerken en vertalen.
 • Uitschrijvingsbewijs bevolkingsregister 5 dagen voordat u emigreert. Als u zich uitschrijft bij uw gemeente dan geeft de gemeente dat door aan de Belastingdienst.
 • Inenting van huisdieren en het bewijs hiervan. Kijk wat de regels zijn.
 • Vraag uw huisarts of behandelende specialist of het mogelijk medische dossiers mee te nemen.
 • DIGID code aanvragen mocht u deze nog niet hebben; hiermee kunt u makkelijk in het buitenland zaken aanvragen en/of doorgeven.

Opzeggingen


 • Opzeggen huur van huurwoning, terugvragen borg, afgeven huissleutels, verrekenen jaarlasten (bv. servicekosten, gas, water en elektra).
 • Verkoop van de eigen woning, tijdig makelaar inschakelen.
 • Nederlandse auto verkopen, tijdig inleveren kentekenbewijs, verzekering opzeggen en vrijwaringsbewijs aanvragen.
 • Als u besluit om uzelf uit te schrijven, dan hoef u ook geen zorgverzekering te betalen. Zorg op tijd voor informatie hoe u deze opzegt. U hebt soms een uitschrijf bewijs nodig, en die kan men pas krijgen vijf dagen vóór je officiële vertrek.
 • Als u zich uitschrijft uit de gemeente zal de gemeente dit doorgeven aan de belastingdienst. Op uw nieuwe adres in het buitenland (of tijdelijk postadres) ontvang u dan ongeveer 2 – 5 weken later een invulformulier. Dat moet u volledig invullen en opsturen naar de Belastingdienst. Zij bekijken dan of u een speciaal aangiftebiljet nodig hebt.
 • Opzeggen gas, elektriciteit, water, kabel TV, telefoon, GSM, Internet.
 • Opzeggen van onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel, schoorsteenveger, glazenwasser etc.)
 • Opzeggen kinderbijslag, bankrekeningen (neem een rekening courant of gebruik abonnement voor internet bankieren).
 • Uitschrijven kinderen school, verklaring van school over kinderen (soort school en resultaat), restitutie schoolgeld.
 • Annuleren of continueren verzekeringen.
 • Opzeggen / aanmeldingen / lidmaatschappen (ANWB, clubs, verenigingen, vakbond, kerkgenootschap, kranten, bladen etc.) / ook voor de kinderen.
 • Lidmaatschappen sportclubs, muziekles etc. opzeggen
 • Opzeggen spaaracties zoals winkelzegels, airmiles, spaarcoupons e.d.

Uitkeringen / Pensioen / Zorgverzekering


 • Als u op dit moment een ZW- of WW-uitkering krijgt, moet u ze informeren over uw emigratie en vragen om de benodigde formulieren.
 • Neem contact op met uw pensioenfonds (pensioen dat u hebt opgebouwd blijft staan, en wordt op uw pensioenleeftijd uitgekeerd waar u ook bent).
 • Als u pensioen of een WIA uitkering ontvang dient u het 121 formulier aan te vragen. Hiermee heeft u recht op het gebruik van het sociale zekerheidssttelsel in Spanje.
 • U kunt via de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige AOW/ANW-verzekering afsluiten. Bij verblijf in het het buitenland bouwt u geen AOW meer op en wordt u 2% per jaar gekort.
 • Vraag een bewijs van inkomen aan (in het Spaans) van uw pensioen/uitkering bij de SVB. Dit bewijs dient een naam en handtekening van een medewerker te bevatten en een stempel van de uitgevende instantie. Houd er rekening mee dat dit soms enkele weken kan duren. 
 • Neem contact op met de zorgverzekering of het College van Zorgverzekeraars om te vragen of u een E-111 formulier nodig hebt (dit is voor de eerste tijd in het nieuwe EU-land).
 • Als u op dit moment een uitkering krijgt via de Ziektewet- of Werkeloosheidsuitkering, dient u ze informeren over de emigratie en vragen om het benodigde E303-formulier (met dit formulier kunt u in het EU land, onder bepaalde voorwaarden, nog 3 maanden aanspraak maken op deze uitkering).

Doorgeven adreswijziging


 • Familie, vrienden, kennissen
 • Instellingen zoals de DUO. Hebt u een lopende studieschuld? Zorg ervoor dat DUO uw nieuwe adresgegevens heeft, of dat u uw zaken online kan regelen. De gemeente geeft het nieuwe adres automatisch door, maar beter is het om wel even zeker te zijn.
 • Abonnementen
 • Invullen verhuisbericht postkantoor i.v.m. automatische doorzending post naar nieuwe adres in uw nieuwe woonland (verschillende opties).

Belastingdienst


Een checklist van de Stichting Goed.

Reacties zijn gesloten.