Registraties


woning

Wij spreken Nederlands en assisteren u in uw eigen taal door, langs en over taalbarrières en de Spaanse bureaucratie. Betrouwbaar, efficiënt en doortastend regelen we uw verhuizing, begeleiden we u naar een nieuw thuis aan de Costa del Sol door het zoeken van passende accommodatie, een school voor de kinderen, medische faciliteiten etc. Wij regelen de benodigde immigratieformaliteiten en documentatie, zoals NIE nummer, residentie (Certificado de registro ciudadano de la Unión) en inschrijving bij uw gemeente (patronal).

Aanvragen NIE Nummer


Het Spaanse NIE-nummer, een afkorting voor Número de Identificación de Extranjero, is een belastingnummer / identificatienummer, uitgegeven door de Administración General del Estado (algemene administratie van de staat) als fiscaal identificatienummer voor buitenlanders die langer dan 3 maanden in Spanje willen verblijven, of om andere transacties in Spanje te kunnen verwerken zoals het kopen van een woning. Het equivalent van NIE voor Spanjaarden is de NIF (Número de Identificación Fiscal). Meer informatie

Aanvragen Residentie of “Certificado de registro ciudadano de la Union”


Als u langer dan 3 maanden in Spanje verblijft, dient u een Certificado de registro ciudadano de la unión aan te vragen, zodat u opgenomen wordt in het vreemdelingenregister. Hiervoor zult u inkomensgegevens dienen te tonen zodat te beoordelen valt of u in uw eigen onderhoud kunt voorzien. Bovendien moet u ook aantonen dat u verzekerd bent voor ziektekosten. Het aanvraagformulier dient u in te dienen, samen met kopieën van de voorgenoemde documenten. Hieronder kunt u specifiek zien welke documentatie u mee dient te nemen.. Meer informatie

Inschrijving gemeente


Als u zich in Nederland uitschrijft betekent dit niet dat u automatisch wordt ingeschreven in de gemeente waar u in Spanje gaat wonen. U dient zelf naar het gemeentehuis te gaan en zich in te schrijven. Meer informatie

Registratie auto en Spaans rijbewijs


Om legaal en veilig te kunnen autorijden als inwoner van Spanje is het nodig dat u een aantal stappen onderneemt:

Inschrijving kinderen School


De keuze is groot en sterk afhankelijk van wat u wilt en eventueel kunt betalen. Verder is er in de stad net als in Nederland voor sommige scholen een wachtlijst. Vaak wordt uw plaats op de wachtlijst beïnvloed door het woonadres. Dus als u dicht bij woont, maken uw kinderen een grotere kans om toegelaten te worden. Vanaf 6 jaar is het verplicht om naar school te gaan. Voor die tijd is er de keuze om uw kind naar de ‘Educación Infantil’ te laten gaan. Meer informatie.

Neem contact met ons op voor assistentie, bel 00 34 637 463 005 of schrijf naar contact@tulipanmalaga.nl

Reacties zijn gesloten.