Vaccinatiekalender 2018 voor kinderen


De vaccinatiekalender geeft in chronologische volgorde de vaccinaties weer die systematisch worden aanbevolen aan de bevolking en op een bepaalde leeftijd. Hierin zijn opgenomen de vaccinaties die het meest geschikt zijn om overdraagbare ziekten te voorkomen. De huidige kalender bevat vaccins die bescherming bieden tegen 13 ziekten (difterie, tetanus, kinkhoest, poliomyelitis, hepatitis B, invasieve Hib-ziekte, invasieve pneumokokkenziekte, meningokokkenziekte, mazelen, rode hond, bof, waterpokken en infectie met humaan papillomavirus).

 

Reacties zijn gesloten.