Europese gezondheidskaart Seguridad Social


gezondheidszorg

De Europese gezondheidskaart is individueel en bevestigt het recht van de houder ervan om medische diensten te ontvangen die noodzakelijk zijn vanuit medisch oogpunt, tijdens een tijdelijk verblijf in een van de lidstaten van de Europese Unie (Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije , Cyprus, Kroatië, Denemarken, Slowakije, Slovenië, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Tsjechische Republiek, Roemenië, Zweden) , van de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland, rekening houdend met de aard van de voordelen en de verwachte duur van het verblijf.

De Europese Gezondheidskaart is geldig vanaf de ontvangst tot de daarin vermelde vervaldatum. De gezondheidszorg wordt op dezelfde voorwaarden ontvangen als de verzekerde van het land waarheen zij reizen.

Let op: de Europese gezondheidskaart niet geldig is als men naar een andere staat gaat voor een specifieke medische behandeling en het document is ook niet geschikt is als u resident wordt in een andere lidstaat.

Het “blauwe” sanitaire kaartje kan men hier aanvragen. Vult uw voornaam, achternaam, Seguridad Social nummer (12-cijferig nummer beginnend met 29), email adres en uw NIE nummer in. Daarna u adresgegevens invullen en op “acceptar” klikken.

Belangrijk om te weten
De verzending van de Europese Gezondheidskaart, wordt naar het adres van de aanvrager gestuurd zoals hij/zij geregistreerd staat in de databanken van de sociale zekerheid.


Reacties zijn gesloten.