Gezondheidszorg in Spanje


gezondheidszorg

Kwaliteit Spaanse Gezondheidszorg


Volgens het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift The Lancet is Spanje in 2017 van de 8e positie gezakt naar de 19e plaats en krijgt nu 92 punten van de beschikbare 100. Bij de samenstelling van de jaarlijkse ranglijst is gekeken naar de gezondheidsstelsels in 195 landen.  De redenen voor de daling van de rangorde zijn toe te schrijven aan verschillende oorzaken: in de achteruitgang hebben niet alleen de bezuinigingen van de afgelopen jaren beïnvloed, maar ook dat The Lancet nu inclusief meer variabelen heeft opgenomen om de score vast te stellen.

IJsland en Noorwegen staan met 97 punten bovenaan de ranglijst van The Lancet met 97 punten. Ze worden gevolgd door 96, Nederland, Luxemburg, Australië, Finland en Zwitserland. De Top 10 wordt gesloten door Zweden, Italië en Andorra met 95 punten. Spanje heeft samen met Nieuw-Zeeland, Denemarken, Duitsland en Frankrijk 92 punten.

Het Spaanse gezondheidssysteem valt op in een aantal aspecten, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg voor tetanus, diabetes, blindedarmontsteking, difterie of epilepsie. Daarentegen ziet The Lancet tekortkomingen in de behandeling van sommige soorten kanker, met name de huid (57 van de 100 punten), de baarmoeder (60 punten), het Hodgkin-lymfoom en de testikel (79 punten).

Spanje geeft op jaarbasis gemiddeld per persoon €2.788 uit aan ziektekosten wat onder het gemiddelde van 3.436 euro zit, Nederland €4.622 en België €4.154.

Werken in Loondienst en Zelfstandigen


Als u een baan hebt gevonden in Spanje heeft u gratis toegang tot de publieke gezondheidszorg evenals u heeft besloten om een bedrijf te starten als zelfstandige. U dient wel zelf een “ziekenfondspas” oftewel een “tarjeta sanitaria” aan te vragen bij een dokterspost (“Centro de Salud”). Bij de aanvraag krijgt u ook een dokter toegewezen.

Gepensioneerden


Als u zich als gepensioneerde vestigt in Spanje heeft u recht op toegang tot de publieke gezondheidszorg. U dient hiervoor in Nederland het S1 formulier in te vullen. Dit bewijst dat u recht heeft op gezondheidszorg als u niet woont in het land waar u verzekerd bent. Nuttig voor gedetacheerde werknemers, grenswerkers, gepensioneerden, ambtenaren en wie door hen wordt onderhouden.

De Nederlandse uitkerings- of pensioeninstantie gaat een zogeheten zorgverzekeringswet-bijdrage (ook wel premievervangende- of buitenland bijdrage genoemd) op uw uitkering of pensioen inhouden. Vervolgens zal deze bijdrage worden afgedragen aan het Zorginstituut Nederland

Het formulier E106/S1 heeft u nodig als u:

  • langdurig in een ander land gaat werken dan waar u woont;
  • langdurig in een ander land gaat wonen dan waar u verzekerd bent.
Hoe vraag ik Formulier E106/S1 aan?

Het formulier vraagt u aan bij het Zorginstituut in Nederland. Nadat het Zorginstituut Nederland deze aanvraag heeft ontvangen en gecontroleerd bij uw uitkerings- of pensioeninstantie, verstuurt dit instituut het verdragsformulier 121. Hiermee schrijft u zich in bij de gezondheidszorg (Seguridad Social) in Spanje. Belgen dienen dit aan te vragen bij hun mutualiteit. Meer info

We kijken naar twee situaties:

  • Pensioen
    U ontvangt een pensioen uit Spanje. In deze situatie vallen u en uw gezin onder het verzekeringsstelsel van Spanje, ongeacht of u ook een pensioen uit Nederland of andere landen ontvangt.
  • U ontvangt een pensioen uit Nederland. Dat valt u onder het Nederlandse zorgstelsel, maar kunt u gebruiken maken van de voorzieningen in Spanje.

U dient via een S1-formulier (E121) het recht op gezondheidszorg aan te vragen bij uw verzekeraar in het land waar u onder het gezondheidszorgstelsel valt.

Seguridad Social


Vervolgens dient u zich aan te melden bij een van de kantoren van de INSS. De kantoren in de provincie Malaga  vindt u hier.

Daarbij zijn de volgende documenten & kopieën nodig:

  • Het S1-formulier (E121)
  • Het certificaat van residentie
  • Paspoort

Als uw aanmelding in behandeling wordt genomen, duurt het een paar weken tot maximaal twee maanden voordat u een brief in de bus krijgt van de INSS waarop staat dat u recht heeft op medische bijstand.

Met deze brief en een kopie hiervan gaat u naar het dichtst bijzijnde ‘Centro de Salud’, een soort van uitgebreide huisartsenpost in uw woonplaats. U zult weer uw certificaat van residentie mee moeten nemen en uw paspoort en natuurlijk kopieën hiervan.

Verzekeringspasje


Als alle documentatie klopt bent u vanaf dat moment ingeschreven bij deze kliniek. U krijgt een brief mee, waarmee u dit kunt aantonen mocht u medische zorg nodig hebben voordat het verzekeringspasje is aangekomen. Ook hier kunnen weer enkele weken overheen gaan.

Bij Invaliditeit


In grensoverschrijdende gevallen worden twee verschillende berekeningsmethoden gebruikt. Meer info

Een afspraak maken bij de “Centro de Salud”


In Andalusië kunt u makkelijk een afspraak bij de dokter via het internet maken, door naar deze link te gaan.

Reacties zijn gesloten.