DAFO Certificaat


woning
De Junta de Andalucía heeft een nieuwe wet goedgekeurd, die verkopers van onroerend goed gelegen op het platteland (of elk ander type land dat niet stedelijk is) verplicht, een DAFO certificaat aan te vragen bij de gemeente waarin het onroerend goed gesitueerd is.

De DAFO verklaring of “Declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación” is een Decreet 2/2012 en werd in 2012 geïntroduceerd door de Junta de Andalucía. De details zijn te vinden op hun website via deze link: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/19/3?lr=lang_en

 

Wat is een DAFO Certificaat?


De DAFO is een certificaat waarin de gemeente verklaart dat het onroerend goed niet kan worden gesanctioneerd of gesloopt en biedt kopers maximale zekerheid. Momenteel zullen de gemeentes geen schriftelijke informatie geven over onroerend goed gelegen in landelijk gebied die geen DAFO hebben en nog bezig zijn met het verkrijgen ervan. Het DAFO certificaat verduidelijkt de staat van het onroerend goed en bevestigt dat er geen problemen zijn die het onroerend goed of het land kunnen beïnvloeden.

De wet is ook van invloed op DAFO verklaringen voor nieuwbouw, dus het is noodzakelijk om het DAFO-certificaat te verkrijgen als het pand is uitgebreid met bijvoorbeeld een zwembad of indien er een ruimte of garage is aangebouwd. Elk nieuw werk moet ouder zijn dan 6 jaar en in het geval dat er op dat moment geen werkvergunning was aangevraagd, zal de gemeente de kosten van de aanvraag voorn een bouwvergunning alsnog in rekening brengen.

 

Aanvraag DAFO Certificaat


Onroerend goed dat is gesitueerd op rustiek terrein en ter verkoop wordt aangeboden en tevens de aanvragen van nieuwe werken hebben dit certificaat nodig. Het certificaat dient door de verkoper aangevraagd te worden en het certificaat dient te zijn verkregen vóór de datum van ondertekening van de koopakte. Het verkrijgen van de DAFO Certicaat kan enige tijd duren, dus is het raadzaam om als verkoper het certificaat aan te vragen voordat het onroerend goed ter verkoop wordt aangeboden. Verkopers moeten een dergelijk certificaat persoonlijk aanvragen of dit doen via een advocaat of adviseur bij de gemeente waarin het object gesitueerd is. Het niet hebben van een dergelijk certificaat kan het verkoopproces enorm vertragen en de snelheid van het verkrijgen is ook afhankelijk van de gemeente.

 

Wat staat er in een DAFO Certificaat?


Wanneer u een DAFO certificaat aanvraagt zal een architect het object bezoeken en de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • u de volgende documentatie vragen: een kopie van de koopakte, kadastrale plannen, kopie laatste betaalde onroerend goed belasting (IBI) en een kopie DNI / ID bewijs / residentie
  • een plattegrond (bouwtekening)maken van het object
  • bevestigen dat de woning legale water- en elektriciteitsaansluiting heeft
  • bevestigen dat de woning bewoonbaar is en een functionele keuken en badkamer heeft
  • bevestigen dat de woning een legale riool tank heeft en niet een verzink put.

Deze informatie wordt vervolgens door de architect gepresenteerd in het gemeentehuis en de gemeente zal vervolgens alle informatie controleren met hun eigen archief om te controleren of:

  • er bouwvergunning is gegeven voor de bouw of verbouwing van alle gebouwen;
  • er geen schulden openstaan op het onroerend goed;

Een architect van de gemeente zal vervolgen het object bezoeken om te controleren of aan alle bovenstaande vereisten is voldaan.

 

De kosten van een DAFO Certificaat


Elke gemeenteraad heeft zijn eigen tariefsysteem, daarom kunnen de kosten van het certificaat aanzienlijk variëren, afhankelijk van waar het onroerend goed zich bevindt. Elk object is anders, dus het is moeilijk om de totale kosten te beramen voor het verkrijgen van het DAFO-certificaat.

Reacties zijn gesloten.