Een huis kopen in Spanje


woning


Een goed idee hebben van hoe het koopproces in Spanje werkt, is de beste manier om verrassingen te voorkomen en eindeloos papierwerk te doen.  De koop zelf of het eigendomsoverdracht vereist een gedegen kennis van de Spaanse juridische taal en regionale voorschriften.

Voorbereiding:

 • Vraag een NIE nummer (Spaans belastingnummer) aan.
 • Open een bankrekening.
 • Indien u verwacht een hypotheek nodig te hebben, vraag dan alle documenten op die u bij een hypotheek aanvraag nodig zou moeten hebben. Sommige aanvragen van documentatie kunnen enige tijd in beslag nemen en dit zou tijd schelen later in het koopproces.

De huizenzoektocht

 • Bezoek zoveel woningen als u kunt.
 • Neem iemand mee die u tijdens de bezoeken kan vergezellen; iemand die goed Spaans spreekt, voor een second opinion en het stellen van vragen.
 • Makelaar:
  • Bekijk de beoordelingen van de makelaar.
  • Vergelijk prijzen tussen de makelaars; het kan voorkomen dat hetzelfde huis tegen verschillende prijzen bij verschillende makelaars wordt aangeboden.
  • Kijk of de makelaar een vast kantoor heeft en aangesloten is bij een branche organisatie.

De koop van het huis:

 • Advocaat: Maak nooit gebruik van de advocaat van de makelaar maar zoek een onafhankelijke advocaat. In de meeste gevallen vraagt de advocaat 1% van de koop als vergoeding voor zijn diensten. De advocaat dient alle papieren te verifiëren om:
  • te zien dat de verkoper de eigenaar is en het recht heeft om het te verkopen.
  • te controleren of er geen openstaande kosten op het onroerend goed zijn door het opvragen van o.a. de “nota simple” bij het kadaster.
 • Opvraag documenten:
  • Indien de woning gesitueerd is op het platteland dient de eigenaar verplicht een DAFO certificaat (Declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación)  te tonen.
  • Een “Licencia de Primera Ocupación” of “Cédula de Habitabilidad: deze papieren verklaren dat het mogelijk is om in het huis te wonen en dat de elektrische en sanitaire systemen correct zijn geïnstalleerd.
  • Het energieprestatiecertificaat, met vermelding van wat het gemiddelde energieverbruik is van de woning onder normale omstandigheden. Dit certificaat is verplicht en dient te zijn afgegeven door een gecertificeerde technicus.
  • Openstaande rekeningen (water, elektriciteit, gemeenschappelijke kosten woning, onroerendgoedbelasting (IBI): vraag de eigenaar om kopieën van de betaalde rekeningen van het huis, waaruit blijkt dat alles is betaald, zodat u zeker weet dat er geen openstaande schulden zijn.
 • Aanvraag hypotheek: Indien u niet voldoende financiële middelen heeft om een onroerend goed object te financieren kunt u besluiten om een hypotheek aan te vragen. Om geen tijd te verliezen is het belangrijk dat u vooraf reeds alle benodigde persoonlijke documentatie hebt aangevraagd, zodat u tezamen met de papieren van de toekomstige woning de hypotheekaanvraag in gang kan zetten.
 • Voorlopig koopcontract: Om de woning te reserveren en van de markt te halen wordt een voorlopige koopcontract (pre contracto) of reserveringscontract tussen de partijen gesloten. Dit contract is een samenvatting van het definitieve koopcontract en dient dus alle relevante details te bevatten zoals de beschrijving van het onroerend goed, de prijs, wijze van betalen en betalingsdatum etc. Bij de voorlopige koopakte dient u een aanbetaling te doen van 10% van de verkoopprijs.
 • Definitief koopcontract: De overdracht van het onroerend goed vindt plaats op het kantoor van de notaris, op de datum die in het voorlopige koopcontract is afgesproken. De advocaat en notaris zullen al het nodige papierwerk hebben voorbereid om het onroerend goed wettelijk over te dragen aan de koper. Het koopcontract (compra venta) moet door de partijen in aanwezigheid van de notaris worden ondertekend. Dit contract bevat onder meer de namen van de verkoper en koper, de overeengekomen prijs, de datum van oplevering en een volledige beschrijving van het onroerend goed. Na voltooiing is de koper verplicht de rest van het bedrag te betalen en moet de verkoper de sleutels overdragen aan de koper en dient de woning leeg te zijn zodat de koper kan intrekken, tenzij anders overeengekomen. In het geval de koper in het buitenland denkt te zijn op het moment van passeren van de akte, kan de koper de advocaat een volmacht geven om namens hem de koopakte te ondertekenen.
 • Registratie woning: Zodra de transactie is voltooid, moet de koper de woning registreren bij het kadaster. Meestal wordt dit uitgevoerd door de advocaat van de koper. U dient rekening te houden met ca. 6%-10% onkosten.

Belastingen en onkosten na het kopen van een huis in Spanje

 • Onroerendgoedbelasting (IBI, “impuesto sobre bienes inmobiliarios“) wordt eenmaal per jaar betaald. Deze belasting is afhankelijk van de kadastrale waarde van het onroerend goed en ook de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt.
 • Indien de koper resident in Spanje is, zal het noodzakelijk zijn om het wereldwijde inkomen te berekenen en ook het inkomen dat in Spanje wordt gegenereerd. Tot dit inkomen worden ook eventuele verhuurinkomsten gerekend. Dit maakt het mogelijk om te weten of en hoeveel inkomstenbelasting (IRPF) moet worden betaald.
 • Als de koper een niet-ingezetene is, moet de persoon eenmaal per jaar de niet-ingezeten belasting betalen. Als de eigenaar de woning verhuurt als een niet-ingezetene, dient hij bovendien de huuropbrengst te declareren.

Reacties zijn gesloten.