Privacy Statement


zaken doen

Tulipán Relocations neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over de rechten van de klant m.b.t. tot de verwerking van zijn gegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact op nemen met: contact@tulipanrelocations.com.

 

Wie is Tulipán Relocations?


Tulipán Relocations is een éénmanszaak met als eigenaar Cornelis Pieter Wilhelm Cornelissen kantoorhoudende te Calle Jacinto Verdaguer, 6 Esc 1 1ºB, 29002 Málaga en woonachtig in Calle Dr. Ros Alferez in Torre del Mar en ingeschreven als “autonomo” bij de belastingdienst (“Agencia Tributaria”) en “Seguridad Social” onder nummer ESX6225241S. De commerciële naam van de eenmanszaak is Tulipán Relocations.

Tulipán Relocations is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Tulipán Relocations de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Tulipán Relocations uw gegevens?


Hieronder een overzicht van de doeleinden waarvoor Tulipán Relocations persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Tulipán Relocations voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om de die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Tulipán Relocations worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben wij alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:               Verlenen van de dienst zelf.

Gegevens:                NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens,gegevens die nodig zijn om de dienst te leverenen, gegevens die tijdens                                       de dienst gegeneerd worden.

Grondslag:               Uitvoering van de specifieke dienst/service.

Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde.

 

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?


  • Via het sturen van een e-mail of het invullen van het contact/intake formulier krijgt Tulipán Relocations toegang tot uw persoonlijke of bedrijfsgegevens.
  • Tulipán Relocations heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze aan ons hebt verstrekt of die door derden aan ons worden verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Wat zijn uw rechten?


Onder de Europese Algemen Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten m.b.t. uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons) gegevens altijd bekijken en zo nodig een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

U kunt veroeken dat Tulipán Relocations uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult verijderd of afschermt.

Beperking van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Tulipán Relocations te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Tulipán Relocations of een derde plaatsvindt, heeft u recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Tulipán Relocations te verkrijgen. Tulipán Relocations zal deze verstrekken in een gestructureerde vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming nodig is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dit heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tulipán u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie van Tulipán Relocations

Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@tulipanrelocations.com. Tulipán Relocations zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat Tulipán Relocations een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Tulipán Relocations uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens


De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overkomst tussen u en Tulipán Relocations. Over het algemeen zijn dit overheidsinstanties zoals; het belastingkantoor (“hacienda”), de sociale zekerheid (“Seguridad Soical”), de Nationale Politie (“policia National”), het gemeentehuis (“Ayuntamiento”), de dokterspost (“Centro de Salud”) e.d.
  • Externe adviseurs zoals accountant/fiscaal juristen, fiscaal agentschappen, waarmee Tulipán Relocations samenwerkt en specifiek advies noodzakelijk is, om een dienst uit te voeren;
  • Externe adviseurs zoals verzekeraars, banken waarmee Tulipán Relocations samenwerkt en  indien u om een prijsopgave van een specifieke verzekering vraagt of een bankrekening wilt openen. Deze informatie wordt alleen doorgegeven op uw verzoek en kennisgeving.

Het kan zijn dat Tulipán Relocations verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partijbijvoorbeeld op grond van de wettelijke verplichting

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Tulipán Relocations deze?


Deze website maakt gebruik van cookies om zo te kunnen zien hoeveel nieuwe bezoekers de site ontvangt, het pad dat u volgt en met deze gegevens proberen we de website te optimaliseren voor gebruiksvriendelijkheid.

We kunnen met deze data u niet als persoon of bedrijf identificeren. U kunt door uw instellingen op uw browser aan te passen deze weigeren.

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die bij het bezoek van de website van Tulipán Relocations worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiel of ander aparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van Tulipán Relocations worden geplaatst, kunnen uw aparaat of de bestanden die daarop zijn opgeslagen niet beschadigen. Als wij het over cookies hebben bedoelen wij niet alleen deze kleine stukjes tekstinformatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device “fingerprinting”.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?


Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?


Mocht u vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Tulipán Relocations uw gegevens gebruikt of u een klacht hebt over de manier waarop Tulipán Relocations uw gegevens verwerkt, dan kunt u een e-mail sturen naar contact@tulipanrelocations.com. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebeid van privacy bescherming.

Reacties zijn gesloten.