Inkomsten uit Arbeid


belastingenDe IRPF-tranches bepalen de belasting die u moet betalen bij het doen van de jaarlijkse aangifte (declaración de la renta). Dit zijn dynamische indices, zodat ze elk jaar variëren afhankelijk van de beslissingen van de overheid.

Dit betekent dat opbrengsten tot maximaal € 12.450 worden belast tegen 19%; inkomen tussen € 12.450 en € 20.200 met 24% … En zo voort, zoals de tabel voor elk inkomen aangeeft.

Dit is echter niet het enige feit waarmee rekening wordt gehouden in IRPF-retenties. Persoonlijke omstandigheden bepalen het totale bedrag dat u aan belasting dienen te betalen. Het is ook afhankelijk van de burgerlijke staat, het aantal kinderen … In bepaalde gevallen kunt u kortingen toepassen die in uw voordeel spelen. Er zijn enkele rekenmodellen waarmee u uw netto inkomen kunt berekenen: Spain Income Tax Calculator /  Spain Tax Calculator / Salary after Tax. Ook de belastingdienst heeft een rekenmodel, zodat u kunt zien hoeveel belasting u dient te betalen. Deze is hier te vinden.

Hoe vult u het rekenmodel in?


Bij “Datos personales” (tabblad 1) vult u uw NIE nummer in en geboortejaar (Año de nacimiento) en vinkt u het hokje aan indien u in Ceuta of Melilla woont.

Bij “Discapacidad” vinkt u “sin discapacidad” aan als u geen handicap heeft.

Situación familiar” maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:

  • Situatie 1: alleenstaand, weduwnaar, gescheiden of wettelijk gescheiden, met ongehuwde kinderen jonger dan 18 jaar of wettelijk gehandicapte personen die uitsluitend met de begunstigde samenwonen, zonder ook met de andere ouder leven, wanneer het passend is om ten minste één kind of afstammeling in te voeren in het gedeelte “voorouders en nakomelingen”
  • Situatie 2: een begunstigde die getrouwd is en niet wettelijk gescheiden is, wiens echtgenoot geen inkomen ontvangt van meer dan € 1500 per jaar, met uitzondering van vrijgestelde.
  • Situatie 3: ontvanger wiens gezinssituatie anders is dan de vorige twee (zie: alleenstaanden zonder kinderen, gehuwd met een echtgenoot die een inkomen heeft van meer dan € 1500 per jaar, vrijgestelde vrijstelling, etc.). Dit vakje wordt ook gemarkeerd als de ontvanger zijn / haar gezinssituatie niet wil vertellen.

Situación laboral” Vink hier de volgende mogelijkheden aan:

  • Werknemer of actieve werknemer

Contract of relatie:

– algemeen

– duur minder dan 1 jaar, behalve sporadische relaties (dagloon)

– Speciale arbeidsrelaties van afhankelijke aard (behalve voor veroordeelden en personen met een handicap)

– Sporadische relaties met betrekking tot salarissen of dagloon

– Geografische mobiliteit

  • Sociale zekerheid gepensioneerde of passieve klassen
  • Werkloos
  • Andere situaties

Ascendientes y descendientes” Grootouders en kinderen.


Op dit tabblad 2 vult u het geboorte jaar van uw kinderen en/of grootouders in die bij u wonen. Dit kan door op “Añadir” te klikken. U kunt ook aangeven of zij een handicap of verminderde mobiliteit hebben.

Datos económicos” Economische gegevens


Bij “Retribuciones totales (dinerarias y en especie). Importe íntegro” vult u het bruto loon in.

Reducciones por irregularidad” zijn kortingen als gevolg van onregelmatigheden.

“Gastos deducibles (Art. 19.2, letras a, b y c de la LIRPF: Seguridad Social, Mutualidades de funcionarios, derechos pasivos, colegios de huérfanos o instituciones similares)” zijn aftrekbare kosten (artikel 19.2, letters a, b en c van de LIRPF: sociale zekerheid, onderlinge uitgaven van ambtenaren, passieve rechten, weesscholen of soortgelijke instellingen).

Daaronder kunt u de volgende zaken nog aangeven: Compenserend pensioen ten gunste van de echtgenoot. Bedrag juridisch vastgesteld.
Alimentatie t.b.v. van kinderen. Bedrag juridisch vastgesteld

De Spaanse belastingdienst publiceert elk jaar een bijgewerkte handleiding om de belastingaangifte te doen. Het is handig om het te raadplegen en om te zien welke aftrekposten u kunt toepassen.

Aftrekposten


Kosten die u betaald aan de Seguridad Social zijn aftrekbaar. Hieronder een overzicht van deze kosten;

  1. Cotización contingencias comunes bedraagt normaal gesproken 4,70% van het nettoloon. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de site van de Seguridad Social
  2. Cotización Formación Profesional” 0,10% van het netto loon
  3. Cotización Desempleo” algemeen 1,55% van het netto loon en bij een contract voor bepaalde tijd 1,60% van het netto loon.

Reacties zijn gesloten.