Management Fees

INTERNE REGELGEVING


Volgens Spaans recht worden betalingen aan managers en leden van raden van bestuur, besturen die representatieve organen van een organisatie vertegenwoordigen, geacht te zijn verkregen op Spaans grondgebied, wanneer deze zijn betaald door een organisatie die op Spaans grondgebied woont.

 

OVEREENKOMST


Over het algemeen kunnen overeenkomsten, ter voorkoming van dubbele belastingheffing, die aandelen, dagvergoedingen en andere soortgelijke voordelen die belastingplichtigen ontvangen als leden van een raad van bestuur van een in Spanje woonachtige vennootschap, aan belasting worden onderworpen door de Spaanse staat.

 

BELASTINGEN


Deze voordelen zijn belastbaar tegen het algemene belastingtarief.

Jaar 2011: belastingtarief 24%
Jaar 2012-2014: belastingtarief 24,75%
Jaar 2015: residenten EU en IJsland en Noorwegen tot 11-07: 20%, vanaf 12/07 19,50% andere belastingplichtigen : 24%
Vanaf jaar 2016: residenten EU en IJsland en Noorwegen 19%, andere belastingplichtigen: 24%

Inhoudingen: alleen de volgende aftrekkingen zijn toegestaan ​​uit het belastbaar inkomen:

  • aftrek voor donaties, onder de omstandigheden beschreven in de Wet inkomstenbelasting en in de Wet op de fiscale regeling van non-profit organisaties en van de fiscale stimulansen voor patronage omstandigheden.
  • Belastinginhouding die is toegepast op het inkomen van de belastingbetaler.

Reacties zijn gesloten.